NIR-Klub 2014 (júni. 4.)

2014_stab

2014_0_tartalom

1.) Köszöntő
(Firtha Ferenc – BCE ÉTK Fizika és Automatika Tanszék)

2.) Beszámoló a Franciaországban tartott NIR 2013 konferenciáról
(Salgó András, Gergely Szilveszter – BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tsz.)

3.) Q10 tartalmú étrendkiegészítők hatóanyag tartalmának mennyiségi vizsgálata FT-NIR módszerrel
(Rácz Anita, Héberger Károly, Fodor Marietta – BCE ÉTK Alkalmazott Kémia Tanszék)

4.) Kétspórás csiperke vizsgálat hiperspektrális látórendszerrel
(Parrag Viktória, Felföldi József, Firtha Ferenc – BCE ÉTK Fizika és Automatika Tanszék)

5.) Mézminták cukorösszetételének vizsgálata és a tárolás során bekövetkező változások nyomon követése közép infravörös spektroszkópia segítségével
(Szanics Szilvia, Gergely Szilveszter, Salgó András – BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Él.tud. Tsz.)

6.) A Novo-Lab Kft. készülékbemutatóval egybekötött előadása
(Brandusené Radvánszky Katalin – Novo-Lab Kft.)

7.) Munkabizottsági hírek, aktualitások.
(Tömösközi Sándor – BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék)

NIR-Klub 2013 (ápr.19.)

2013_0_tartalom

0.) Tömösközi Sándor:
A munkabizottság terveiről, feladatairól
[MTA munkabiz.elnöke (tomoskozi@mail.bme.hu)]

1.) Lakatos László:
A PerkinElmer megoldásai az infravörös spektroszkópiai mérésekre
[Per-Form Hungária Kft. (lakatos.laszlo@per-form.hu)]

2.) Izsó Eszter – Gergely Szilveszter – Salgó András:
Alkaloidok meghatározása mákgubóban diszperziós és Fourier-
transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai módszerekkel
[BME VBK Alk. Biotech. és Élelm.tud. Tsz. (gergely@mail.bme.hu)]

3.) Kozma Bence – Párta László – Gergely Szilveszter – Salgó András:
Módszerfejlesztés emlőssejt-tenyészet glükóz tartalmának Fourier
transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai alapú meghatározására
[BME VBK Alk. Biotech. és Élelm.tud. Tsz; Richter Gedeon Nyrt., BTCH]

4.) Szigedi Tamás – Fodor Marietta:
A közeli infravörös spektroszkópia új lehetőségei az élelmiszeranalitikában.
[BCE ÉTK Alkalmazott Kémia Tanszék, (tszigedi@gmail.com)]

5.) Éder Gergely – Firtha Ferenc:
Spektrális képfeldolgozás méréstechnikai eredményei,
alkalmazása húsok márványozottságának, érlelési idejének jellemzésére
[BCE ÉTK Fizika és Automatika Tanszék (eder.gergely@gek.szia.hu)]

NIR-Klub 2012 (jan.23.)

2012_0_tartalom

1.) Tömösközi Sándor, Gergely Szilveszter, BME
A Munkabizottság munkájáról, terveiről, feladatairól

2.) Salgó András, BME
Beszámoló a 14. Nemzetközi NIR konferenciáról (2011, Cape Town, South Africa)

3.) Hámori Krisztián fizikus, RK Tech
Műszerbemutató: hordozható kézi spektrométerek NIR, VIS és UV tartományokban (Ocean Optics)

4.) folyóiratok ajánlása publikálásra
Journal of Food Physics
kiadó: ÉLELMISZER FIZIKA Közhasznú Alapítvány
Szabó S. András főszerkesztő, alapítvány kuratóriumának elnöke
Baranyai László szerk. biz. Tag
lektorált, idegen nyelvű, ISSN száma van
6 EURO/oldal

Progress in Agricultural Engineering Sciences Akadémia kiadó
Fekete András főszerkesztő, Felföldi József
6 EURO/oldal
20 IP
hivatkozás
Scope referálja, Thompson kell még
100 Euro/cikk

NIR-Klub 2010 (ápr. 14.)

2010_0_tartalom

1.) Beszámoló a 14. Nemzetközi NIR konferenciáról
Salgó András (BME), Gergely Szilveszter (BME), Kaffka Károly (BCE), Firtha Ferenc (BCE), Bázár György (KE)
a. Bevezetés
b. Szakmai értékelés
c. Poszterek, műszerbemutatók
2010_NIR2009_P039_FFirtha
2010_NIR2009_P178_GyBazar
2010_NIR2009_Pxxx_SzGergely
d. Események, túrák, Bangkok, Tájföld
2010_1_Kaffka_NIR2009
2010_3_Firtha_kepek

2.) Polarizációs FT-NIR spektrométer család a Büchi Labortechnik AG kínálatában
Papp József, Donau Lab Kft

3.) Egyéb:
2010_TDK_00203_millner_mark
2010_TDK_00206_pataki_adam

NIR-Klub 2009 (nov.3)

2009_0_tartalom

1.) Magyarné Horváth Kinga, Farkas József
Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása sertéshús minőségváltozásának jellemzésére
KÉKI; BCE, Hűtő és Állatitermék Technológiai Tanszék

2.) Pap József, Joachim Oelichmann
Polarizációs FT-NIR spektrométer család a Büchi Labortechnik AG kínálatában
Donau Lab Kft.; Büchi Labortechnik AG

3.) Bázár György, Kövér György, Locsmándi László, Szabó András, Romvári Róbert
Élelmiszer-hamisítás kimutatásának lehetősége NIR spektroszkópia segítségével
KE, Állatitermék Minősítő Laboratórium; KE, Matematika és Fizika Tanszék

4.) Firtha Ferenc, Gillay Zoltán, Vozáry Eszter, Kaszab Tímea, Lambert-Meretei Anikó, Felföldi József
Sárgabarack beltartalmi és fizikai jellemzőinek becslése multi-spektrális méréssel
BCE, Fizika-Automatika Tanszék

5.) Gergely Szilveszter, Salgó András
Arabinoxilánok és béta-glükán meghatározása gabonafélékben NIR módszerekkel
BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

6.) Tömösközi Sándor, Gergely Szilveszter
Munkabizottságunk tervei, feladatai, az ÉKB aktuális kérdései